Activitățile proiectului:

A1 Managementul proiectului;

A2 Asigurarea masurilor de informare si publicitate;

A3 Asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea proiectului;

B1 Identificarea problemelor de comunicare şi legislative specifice procesului de finanţare a sistemului de învățământ superior prin realizarea de studii asupra cadrului legislativ existent şi generarea de noi procese de lucru unificate;

B2 Dezvoltarea unor instrumente moderne de gestionare a resurselor financiare, uniformizare a informațiilor din sistem, automatizare a procesării informaţiilor şi generare a rapoartelor;

B3 Instruirea utilizatorilor și administratorilor de sistem;

B4 Organizarea unei vizite pentru schimb de experiență și bune practici

B5 Instruirea a 40 de persoane din grupul țintă

B6 Realizarea unui studiu de impact

 

Durata de implementare proiectului este de 32 luni (decembrie 2012 – august 2015)