Despre Proiect

    AXA PRIORITARĂ 

   Axa prioritara 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice

       

    DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

  Domeniul de intervenţie 1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice