Grupul Țintă

Grupul tinta vizat direct de proiect este reprezentat de 323 funcționari din cadrul Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (cel putin din următoarele compartimente: Directia Generală Învățământ Superior; Direcţia Generală Educaţie și Învățare pe Tot Parcursul Vieții; Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară Națională; Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor; Direcţia Generală Economic, Finanțe, Resurse Umane; Direcţia Informatizare și Dezvoltarea Infrastructurii Școlare și Universitare; Direcţia Generală Juridic și Control; Corpul de Control al Ministrului; Serviciul Audit Intern; Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă; Direcţia Generală Relații Internaționale și Europene; Unitatea de Strategii și Politici Publice; Serviciul Comunicare, Relații Publice și Imagine; Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă; Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale; Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) sau instituțiilor subordonate, cum ar fi Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Inspectoratelor Scolare Judetene, Agenția de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (AARNIEC), Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (C.N.E.E.). Numărul de persoane estimate la nivel național, care vor beneficia de sistemul informatic și de procedurile dezvoltate este de 1500. In mod indirect, proiectul are un impact mult mai larg, de efectele implementarii sale urmand a beneficia totalitatea cursantilor inscrisi in sistemul de Învățământ Superior de Stat din România.