Justificarea Necesității Implementării Proiectului

Necesitatea proiectului de fata survine din numarul foarte mare de activitati coordonate de catre minister, pentru procesul de gestionare a finantarii Invatamantului Superior.

 

Proiectul propus vine in sprijinul simplificarii si cresterii transparentei in procesul de finantarea universitatilor din Romania. Acest proces este structurat pe 2 componente: finantarea de baza si finantarea complementara.

 

1. Finantarea de baza:

Pentru determinarea nivelului finantarii de baza, referinta principala de calcul este indicatorul numit "alocatia unitara neta pe student echivalent, finantat de la buget". Stabilirea numarului de studenti echivalenti pentru un profil depinde de numarul studentilor fizici in profilul respectiv si de formele de invatamant (zi, seral, etc.) ce se regasesc in cadrul profilului. Se considera conform Legii Invatamantului, si alti indicatori specifici activitatii de Invatamant, in special cei referitori la calitatea prestatiei in Invatamant.

Astfel, cuantumul finantarii de baza, corespunzatoare unei institutii de invatamant superior, se determina anual in functie de:

• forma de invatamant: zi, seral, distanta.

• nivelul de invatamant superior: colegiu, facultate, studii aprofundate, alte forme de invatamant postuniversitar finantate de la buget, doctorat;

• domeniul disciplinar-profesional;

• calitatea procesului didactic si al cercetarii stiintifice din universitati;

• volumul total al alocatiei bugetare aprobata de MENCS.

 

2. Finantarea complementara:

Aceasta componenta cuprinde fonduri destinate pentru:

• subventii pentru cazare si masa;

• fonduri alocate pe baza de prioritati si norme specifice pentru dotari si alte cheltuieli de investitii si reparatii capitale;

• fonduri alocate pe baze competitionale pentru cercetarea stiintifica universitara (conform Art. 169/(6) din L151/1999).

 

Principalul indicator pentru dimensionarea fondurilor destinate cheltuielilor sociale pentru studenti este numarul de studenti de la Invatamantul de zi din institutiile de invatamant superior de stat.

Subventiile pentru cazare si masa se calculeaza in functie de numarul de studenti de la Invatamantul de zi precum si de cheltuielile reale previzionate pe fiecare perioada a anului calendaristic in care studentii sunt cazati in camin.

La acest moment, indicatorii prezentati anterior pentru componentele de finantare ale Invatamantului Superior, sunt stabiliti prin centralizarea asincrona a datelor fiecarei facultati din universitatile romanesti acreditate. Acest tip de centralizare implica un numar mare de resurse umane care furnizeaza date la nivel central unde sunt centralizate. Factorul uman aduce inerent deficiente in metodologia de centralizare a datelor prin prisma integritatii acestora. Prezentul proiect, vine in intampinarea si eliminarea acestor deficiente prin automatizarea centralizarii datelor.

Solutia abordata prin intermediul acestui proiect vine in intampinarea si eliminarea acestor deficiente prin automatizarea centralizarii datelor, proiectarea unui sistem informatic prin generarea unui set complet de proceduri de lucru si gestionarea fluxurilor informationale, instruirea responsabililor din cadrul universitatilor pentru transmiterea datelor asupra acestor proceduri, crearea unei baze de date pentru stocarea si arhivarea datelor.

 

Proiectul doreste sa acopere, prin activitatile desfasurate, urmatoarele nivele ierarhice:

1. La nivel central: in cadrul Ministerului Educatiei, prin intermediul generarii de noi proceduri de lucru, instruirea organelor decizionale si a personalului asistent;

2. La nivel local: in cadrul tuturor universitatilor acreditate de catre Ministerul Educatiei, prin punerea la dispozitie a unui mijloc de acces mai facil pentru procesul de comunicare si transmitere a datelor si a unor instrumente moderne de procesare a acestora.

Eficientizarea activitatii organizationale se adreseaza:

1. Procesele de transmitere, validare ai centralizare a datelor;

2. Stabilirea indicatorilor privind tipurile de finantare ale Invatamantului Superior: finatarea de baza si finantarea complementara.

3. Generarea de noi proceduri de lucru la nivel central, acolo unde este cazul si imbunatatirea fluxurilor deja existente.

4. Instruirea personalului implicat in stabilirea finantarii Invatamantului Superior, atat la nivelul MENCS cat si la nivelul universitatilor, in utilizarea sistemului informatic.

 

Ca si Autoritate de Management in cadrul domeniului educational din Romania, consideram ca proiectul de fata va aduce mari beneficii procesului de invatare universitar si post-universitar, de masterat si doctorat, prin construirea acestor noi proceduri, efectuarea de instruiri si punerea la dispozitie a unor instrumente TIC de ultima generatie, pentru eficientizarea proceselor.

 

Valoarea adaugata si beneficiile implementarii proiectului pentru institutiile vizate si angajatii acestora:

• Creşterea eficienţei şi eficacităţii proceselor de lucru din cadrul Ministerului Educatiei – eficientizarea procesului de finantare a universitatilor;

• Cresterea performantei proceselor decizionale din institutiile vizate;

• Cresterea nivelului de adecvare a politicilor, strategiilor, programelor, planurilor de actiuni formulate la toate nivelurile;

• Creşterea eficienţei utilizării fondurilor publice printr-o mai buna raportare si sintetizare a informatiilor privind cheltuielile bugetare;

• Reutilizarea resurselor implicate în cadrul sistemelor informatice existente – valorificarea si standardizarea datelor pentru utilizarea acestora de catre toti actorii din sistem;

• Imbunătăţirea colaborării între instituţii centrale si locale din domeniul educatiei;

• Facilitarea colaborării la nivel european şi internaţional cu institutii si organisme similare;

 

Problemele identificate pana in acest moment, care au generat necesitatea unui astfel de proiect sunt:

• Lipsa posibilitatii unui schimb rapid de date relevante intre MENCS si universitati in procesul de luare a deciziilor privind finantarea acestora;

• Alocarea fondurilor si optimizarea procesului de generare de rapoarte cu privire la situatiile studentilor inscrisi la ciclurile de licenta, ciclul post-universitar de doctorat si materat;

• Lipsa unei viziuni de ansamblu asupra nivelurilor de finantare per student, facultate, universitate, arie curriculara, nivel regional si national;

• Suprapuneri de atributii între structurile existente, fapt care atrage generarea de valori diferite pentru aceleasi categorii de date sau indicatori;

• Disfuncţii legislative în ceea ce priveşte distribuirea competenţelor;

• Prezentarea neclară a nivelurilor de luare a deciziilor;

 

Lipsa unei standardizari a datelor care circula pe fluxurile informationale din cadrul sistemului educational, mai ales in ceea ce privesc registrele si nomenclatoarele utilizate.

Datorita misiunii Ministerului Educatiei in societatea romana, consideram ca proiectul de fata se incadreaza in domeniul de interventie prin scopurile propuse ale proiectului. Ca si autoritate de management in domeniul invatamantului, Ministerul Educatiei stabileste, atat strategia de desfasurare a activitatilor pe termen mediu si lung, cat si asigurarea proceselor de control si management ale acestor activitati.

 

Proiectul propus doreste sa raspunda scopului programului operational pentru dezvoltarea capacitatii administrative a Ministerului Educatiei prin:

1. Elaborarea unui instrument care sa permita eficientizarea procesului de stabilire a finantarii in Invatamantul Superior.

2. Elaborarea unui set de proceduri consolidate, pe baza legislatiei existente, care sa fie conforme cu noile proceduri si instrumente de stabilire a indicatorilor in finantarea Invatamantului Superior.

3. Instruirea specialistilor si a tuturor factorilor implicati in cadrul activitatilor pe care proiectul doreste sa le imbunatateasca.

 

Proiectul, prin intermediul obiectivelor sale, doreste de asemenea sa se alinieze la setul prioritatilor Cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013, prin indeplinirea urmatoarelor obiective:

1. Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România – prin punerea la dispozitia sistemului de invatamant universitar a unor mijloace eficiente de gestionare a datelor necesare pentru stabilirea finantarii Invatamantului Superior.

2. Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente - scopul primar al acestui proiect, prin generarea unui nou cadru de realizare a proceselor de finantare.