Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in optimizarea și consolidarea proceselor instituționale de monitorizare și raportare desfășurate de MENCS prin implementarea unui sistem informatic adecvat.

Acest sistem va furniza un cadru procedural unificat pentru gestionarea finanțării Sistemului de Învățământ Superior, va defini un set de indicatori specifici și va asigura facilități de control și monitorizare a acestora, stocarea datelor și arhivare.

Prin acest proiect va fi realizată o îmbunătățire de structură și proces în ceea ce privește gestionarea Sistemului de Învățământ Superior, ceea ce va conduce la creșterea eficacității organizaționale a Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice(MENCS).

Proiectul răspunde astfel obiectivului specific al Domeniului major de intervenţie 1.2 - Creşterea responsabilizării administraţiei publice din cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.