Relevanta

Proiectul doreste sa acopere, prin activitatile desfasurate, urmatoarele nivele ierarhice:

1. La nivel central: in cadrul Ministerului Educatiei, prin intermediul generarii de noi proceduri de lucru, instruirea organelor decizionale si a personalului asistent;

2. La nivel local: in cadrul tuturor universitatilor acreditate de catre Ministerul Educatiei, prin punerea la dispozitie a unui mijloc de acces mai facil pentru procesul de comunicare si transmitere a datelor si a unor instrumente moderne de procesare a acestora.

Eficientizarea activitatii organizationale se adreseaza:

  1. Procesele de transmitere, validare ai centralizare a datelor;
  2. Stabilirea indicatorilor privind tipurile de finantare ale Invatamantului Superior: finatarea de baza si finantarea complementara.
  3. Generarea de noi proceduri de lucru la nivel central, acolo unde este cazul si imbunatatirea fluxurilor deja existente.

Instruirea personalului implicat in stabilirea finantarii Invatamantului Superior, atat la nivelul MECS cat si la nivelul universitatilor, in utilizarea sistemului informatic.