Scop

Obiective specifice ale proiectului:

1. Creșterea eficienței procesului de gestionare a finanțării sistemului de învățământ superior prin realizarea unui set complet de proceduri, metodologii și documente de analiză;

2. Dezvoltarea unui sistem automatizat de alocare a fondurilor pe baza criteriilor impuse de legislația relevantă in domeniu;

3. Eficientizarea sistemului de raportare necesar pentru acordarea finanțării în sistemul de învățământ superior, prin implementarea la nivelul MENCS a unui sistem centralizat de transmitere, preluare și gestionare a raportarilor;

4. Creșterea capacității de analiză și sinteză a MENCS în ceea ce privește finanțarea sistemului de învățământ superior prin dezvoltarea și implementarea unui instrument de generare automată de rapoarte în timp real privind situația centralizată din ciclurile de licență, masterat și doctorat pe fiecare universitate acreditată;

5. Creșterea productivității muncii prin furnizarea de cursuri de instruire pentru personalul implicat în finanțarea sistemului de învățământ superior;